‌‌قسمت هفدهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله سند بحرینی

این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید.

پیوند بیرونی