‌‌قسمت چهاردهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله سید علی میلانی – بخش اول

این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید.