‌‌قسمت پانزدهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله سید علی میلانی – بخش دوم

این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید.

پیوند بیرونی