‌‌قسمت شانزدهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله سیفی مازندرانی

این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید.

به منظور سهولت در دسترسی و آشنایی با مطالب مطرح شده در این گفتگو، سرفصل گفتگوی انجام شده به تفصیل در قالب جدول در این مطلب تهیه و منتشر شده است.

آپارات