‌‌قسمت هجدهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله حسینی زنجانی

این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید.

لوح فشرده گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را آنلاین خریداری کنید