‌‌قسمت نوزدهم — گفت‌وگو با آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست

این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید.

این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید. به منظور سهولت در دسترسی و آشنایی با مطالب مطرح شده در این گفتگو، سرفصل گفتگوی انجام شده به تفصیل در قالب جدول در این مطلب تهیه و منتشر شده است. ⬿

‌‌قسمت هفدهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله سند بحرینی این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید. به منظور سهولت در دسترسی و آشنایی با مطالب مطرح شده در این گفتگو، سرفصل گفتگوی انجام شده به تفصیل در … ⬿

‌‌قسمت شانزدهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله سیفی مازندرانی این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید. به منظور سهولت در دسترسی و آشنایی با مطالب مطرح شده در این گفتگو، سرفصل گفتگوی انجام شده به تفصیل در … ⬿

‌‌قسمت پانزدهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله سید علی میلانی – بخش دوم این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید. به منظور سهولت در دسترسی و آشنایی با مطالب مطرح شده در این گفتگو، سرفصل گفتگوی انجام … ⬿

لوح فشرده گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را آنلاین خریداری کنید